პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2014 წლის პირველი აგვისტოს 11:00 საათიდან - 21 აგვისტოს 18:30 საათამდე.
ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადაა: 2014 წლის პირველი აგვისტოს 11:00 საათიდან - 21 აგვისტოს 18:30 საათამდე.

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

1. დაუშვებელია გრანტის გადატანა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების არააკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

2. დაუშვებელია ნაწილობრივი (30%, 50%, 70%) გრანტის გადატანა იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც სტუდენტის მიერ ნაწილობრივი გრანტის მოპოვების წელს ფინანსდებოდა მხოლოდ სრული (100%) გრანტით.

3. სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანა შესაძლებელია მხოლოდ იმავე საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე ან გრანტის მოპოვების წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებზე სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში.

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (15.07.2014 - 26.11.2014)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.07.2014 25.07.2014 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 01.08.2014 21.08.2014 დასრულებულია
დასკვნის მიღება 25.08.2014 07.11.2014 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 27.09.2014 26.11.2014 აქტიურია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (15.07.2014 - 26.11.2014)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.07.2014 25.07.2014 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 01.08.2014 21.08.2014 დასრულებულია
დასკვნის მიღება 25.08.2014 07.11.2014 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 27.09.2014 26.11.2014 აქტიურია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (15.07.2014 - 26.11.2014)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.07.2014 25.07.2014 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 01.08.2014 21.08.2014 დასრულებულია
დასკვნის მიღება 25.08.2014 21.11.2014 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 27.09.2014 26.11.2014 აქტიურია